INTERVIEW

Доктор Раджив Фернандо: Зупиніть усі війни! Мода для людства. UKR

Доктор Раджив Фернандо: Зупиніть усі війни! Мода для людства. UKR

Доктор Раджив Фернандо – гуманітарний лікар, який працює волонтером по всьому світу, зокрема з «Лікарями без кордонів». Він отримав стипендію з медицини катастроф у BIDMC/Harvard Medical School.

Влада Литовченко. Берегиня нематеріальної спадщини

Влада Литовченко. Берегиня нематеріальної спадщини

Влада Литовченко, кандидат історичних наук, директор КЗ КОР «Вишгородський історико-культурний заповідник», член Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України, експерт Українського культурного фонду, голова Комітету із присудження премії з нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України

Uniting Two Great Nations Through Their Shared Sacrifice: The Journey of Samuel Cook. (ENG VERSION)

Uniting Two Great Nations Through Their Shared Sacrifice: The Journey of Samuel Cook. (ENG VERSION)

In a world marked by conflict and division, there are individuals who are trying to build bridges between societies. Samuel Cook, an American entrepreneur and founder of the Borderlands Foundation, stands as a testament to this spirit by trying to build an enduring bond between the two countries he loves — The US and Ukraine.

Об’єднання двох великих націй через їхню спільну жертву: подорож Семюела Кука. (UKR VERSION)

Об’єднання двох великих націй через їхню спільну жертву: подорож Семюела Кука. (UKR VERSION)

У світі, позначеному конфліктами та розколами, є люди, які намагаються побудувати мости між суспільствами. Семюел Кук, американський підприємець і засновник Borderlands Foundation, є свідченням цього духу, будуючи міцні зв’язки між двома країнами, які він любить, – США та Україною.

Alisa Anisimova: All about profiling. (ENG VERSION)

Alisa Anisimova: All about profiling. (ENG VERSION)

A profiler is engaged in order to detect, prejudge, disclose, protect, change. Its capabilities are used in forensics, politics and big business. At the time of the geopolitical redistribution of the world and the construction of a new economic system, profiling is gaining more and more demand, helping to fight new challenges.

Аліса Анісімова: Все про профайлинг

Аліса Анісімова: Все про профайлинг

Профайлера залучають для того, щоб виявити, упередити, розкрити, захистити,  змінити. Його можливості використовують у криміналістиці, політиці та у великому бізнесі. У час геополітичного перерозподілу світу та побудови нової економічної системи профайлинг набуває все більшого попиту, допомагаючи боротися з новими викликами.

ПАННА Вікторія. Пісенний скарб нації

ПАННА Вікторія. Пісенний скарб нації

Вікторію Чиж ми вперше почули на fashion-шоу. В процесі підготовки ми хвилювалися, що світло вимкнуть і потужності генератора не вистачить для музичного супроводу. Нашу тривогу розвіяла Вікторія. Вона підійшла зі словами: «Не хвилюйтесь! Я заспіваю без музики та без мікрофона.»…

Аліса Анісімова. Профайлінг – інструмент, який розширює горизонти

Аліса Анісімова. Профайлінг – інструмент, який розширює горизонти

Профайлінг – неймовірно цікава тема для будь-кого, хто має справу з людьми або вирішив потренувати свій інтелект й водночас змінити кут зору на зміст здавалося вже відомих речей.